ชื่อเรื่องปฏิจจสมุปบาท
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.3422
เลขผู้แต่งพ4444ป
เลขมาตรฐานสากล9786160300037
หัวเรื่อง1.ปฏิจจสมุปบาท.
2.การปฏิบัติธรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
ปีที่พิมพ์2552
ราคา150
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า191 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009686อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ