ชื่อเรื่องตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แต่งคนที่ 1สมชาย ขจรศักดิ์ชัย
เลขเรียก
เลขผู้แต่งส162ต
เลขมาตรฐานสากล9789743007538
หัวเรื่อง1.เศรษฐกิจพอเพียง.
2.การดำเนินชีวิต.
3.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โบนัส พรีเพรส
ปีที่พิมพ์2552
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือสำหรับเยาวชน (ย)
จำนวนหน้า168 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009688, 1อยู่หนังสือสำหรับเยาวชน
009689, 2อยู่หนังสือสำหรับเยาวชน
ย้อนกลับ