ชื่อเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งส-ค
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ- -จริยธรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า118 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009701อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ