ชื่อเรื่องธรรมนูญชีวิตและธรรมะจากนิทานชาดก
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธวิริโย ภิกขุ
ผู้แต่งคนที่ 2พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
เลขเรียก294.344
เลขผู้แต่งพ17114ธ
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
2.พุทธศาสนิกชน -- การดำเนินชีวิต.
3.พุทธจริยธรรม.
4.นิทานชาดก.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ภัทรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า166 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009717อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ