ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 - 2551
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก345.934
เลขผู้แต่งส563ป
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า730 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009782อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ