ชื่อเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมกับความมั่นคงของชาติ กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขเรียกสร 303.4
เลขผู้แต่งส-ส
หัวเรื่อง1.เสรีภาพ.
2.การพัฒนาสังคม.
3.สิทธิมนุษยชน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า64 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009810อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)
ย้อนกลับ