ชื่อเรื่องสนทนาญี่ปุ่นลัดทันใจ
ผู้แต่งคนที่ 1อลีน เฉลิมชัยกิจ
เลขเรียก495.68
เลขผู้แต่งอ-ส
เลขมาตรฐานสากล974979642X
หัวเรื่อง1.ภาษาญี่ปุ่น - - บทสนทนาและวลี.
2.ภาษาญี่ปุ่น - - การใช้ภาษา.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
ราคา80
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า215 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009849อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ