ชื่อเรื่องรวมกฎหมายศุลกากรและกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร พร้อมคำอธิบาย
ผู้แต่งคนที่ 1ชูชาติ อัศวโรจน์
เลขเรียก343.056
เลขผู้แต่งช272ร
เลขมาตรฐานสากล9747712148
หัวเรื่อง1.กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร
2.กฎหมายศุลกากร
3.พิกัดอัตราศุลกากร - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
4.ศุลกากร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
5.กฎหมายศุลกากร - - ไทย
6.พิกัดอัตราศุลกากร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
ราคา600
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า550 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009867อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ