ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทยในวงราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1ปรียา หิรัญประดิษฐ์
เลขเรียก495.9181
เลขผู้แต่งป473ก
เลขมาตรฐานสากล9789744141019
หัวเรื่อง1.ภาษาไทย - - คำและวลีภาษาต่างประเทศ.
2.หนังสือราชการ.
ครั้งที่พิมพ์3
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2552
ราคา260
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า319 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009952อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ