ชื่อเรื่องการจัดการแห่งอนาคต
ผู้แต่งคนที่ 1ฮาเมล, แกรี่.
เล่มที่ฮ-ก
เลขมาตรฐานสากล9789744140890
หัวเรื่อง1.การจัดการองค์กร.
2.การบริหารธุรกิจ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2552
ราคา360
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า427 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
009973อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ