ชื่อเรื่องผู้หญิง! ที่ทำให้อาตมาน้ำตาตก
ผู้แต่งคนที่ 1พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
เลขเรียก305.4
เลขผู้แต่งพ-ผ
เลขมาตรฐานสากล9789743577536
หัวเรื่อง1.สตรี.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
ราคา99
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า109 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010004อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ