ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง352.6
เล่มที่ส-ร
เลขมาตรฐานสากล9786165480499
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 255
2.
3.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮั้ว
ปีที่พิมพ์2553
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า156 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010126อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ