ชื่อเรื่องเล่นสนุกกับ iPad ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่งคนที่ 1ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล
เลขเรียก004.16
เลขผู้แต่งท-ล
เลขมาตรฐานสากล9786160802500
หัวเรื่อง1.คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ.
2.โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
ราคา199
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า544 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010171อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ