ชื่อเรื่องฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
ผู้แต่งคนที่ 1ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
เลขเรียก004
เลขผู้แต่งฝ-ฮ
เลขมาตรฐานสากล9786160800087
หัวเรื่อง1.คอมพิวเตอร์.
2.ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์).
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
ราคา99
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า263 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010172อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ