ชื่อเรื่องรู้แจ้งในชาตินี้ 1
ผู้แต่งคนที่ 1พระกัมมัฏฐานาจารย์
ผู้แต่งคนที่ 2พระปัณฑิตาภิวงศ์
เลขเรียก294.3122
เลขผู้แต่งพ17111ร
เลขมาตรฐานสากล9789744011169
หัวเรื่อง1.การปฏิบัติธรรม.
2.ธรรมเทศนา.
3.ธรรมะ.
ครั้งที่พิมพ์11
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
ปีที่พิมพ์2553
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า206 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010199อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ