ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law) :เล่ม 6 ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขเรียก340.09593
เลขผู้แต่งค1411ก
เล่มที่6
เลขมาตรฐานสากล9789748013282
หัวเรื่อง1.กฎหมาย- -ไทย.
2.การปกครองส่วนท้องถิ่น.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2552
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า450 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010217อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ