ชื่อเรื่องกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1กรมบัญชีกลาง
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งก-ก
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9789747710458
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ- -เงินเดือน.
2.ข้าราชการ- -เงินประจำตำแหน่ง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
ราคา200
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า205 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010248, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
010249, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ