ชื่อเรื่องการจัดตำแหน่งและจัดคนลง : จุดเปลี่ยนจากระบบ{34}ซี{34}สู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก351.16
เลขผู้แต่งส-ก
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ- -ตำแหน่ง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า40 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010392อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ