ชื่อเรื่องพุทธทาสลิขิตข้อธรรม บันทึก นึกได้เอง
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งพ-พ
เลขมาตรฐานสากล9749218906
หัวเรื่อง1.ธรรมะ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์แปลนรีดเดอร์ส
ปีที่พิมพ์2547
ราคา280
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010426อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ