ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานศาลปกครอง
เลขเรียก342.0664
เลขผู้แต่งศ275ห
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9786167248646
หัวเรื่อง1.คำพิพากษาศาล.
2.กฎหมายปกครอง.
3.ระเบียบปฏิบัติราชการ.
4.ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
5.วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า251 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
ย้อนกลับ