ชื่อเรื่องรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง352.4
เล่มที่ก-ร
ฉบับที่ฉ.4
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 255
2.
3.กระทรวงการคลัง- -รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า160 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010468, ฉ.4อยู่หนังสือทั่วไป
010469, ฉ.5อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ