ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 โรงงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ผู้แต่งคนที่ 1โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ฉบับที่ฉ.1
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2553
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า128 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010502, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
010503, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ