ชื่อเรื่องพ่อหลวงพ่อของแผ่นดิน : พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
ผู้แต่งคนที่ 1ปัทมา รุ่งโรจน์วณิชย์
เลขเรียก895.91
เลขผู้แต่งป-พ
หัวเรื่อง1.สุนทรพจน์.
2.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- -พระราชดำรัส.
ครั้งที่พิมพ์3
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า101 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010594อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ