ชื่อเรื่องกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้แต่งคนที่ 1สือ ล้ออุทัย
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง354.7
เล่มที่ส-ก
หัวเรื่อง1.รางานประจำปี 255
2.
3.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2553
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า116 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010654อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ