ชื่อเรื่องจดหมายเหตุ 50 ปี กิจการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติของประเทศไทย
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขเรียก539.7
เลขผู้แต่งป176ห
เลขมาตรฐานสากล9789747400786
หัวเรื่อง1.สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - - จดหมายเหตุ.
2.สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ.
3.พลังงานนิวเคลียร์.
4.วิศวกรรมนิเคลียร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า288 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010657อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ