ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและวัดผลการปฎิบัติงานของกรมธนารักษ์
ผู้แต่งคนที่ 1เตชวิทย์ ทุ้ยแป
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.4
เล่มที่ต-ก
หัวเรื่อง1.การพัฒนาระบบการกำกับ.
2.เตชวิทย์ ทุ้ยแป- -ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า9 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010692อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ