ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าตอบแทนการขยายระยะเวลาก่อสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
ผู้แต่งคนที่ 1กาญจนา หอมนาน
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.4
เล่มที่ก-ก
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคล.
2.กาญจนา หอมนาน- -ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์
ภาษาthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010698อยู่วิทยานิพนธ์
ย้อนกลับ