ชื่อเรื่องการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงโดยวิธี Indexing
ผู้แต่งคนที่ 1ฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง346.04
เล่มที่ฐ-ก
หัวเรื่อง1.ราคาประเมินที่ดิน.
2.ฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์- -ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า22 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010713อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ