ชื่อเรื่องการดำเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2549 และวันที่ 1 ตุลาคม 2549
ผู้แต่งคนที่ 1เทิดศักดิ์ ฤทธิชัย
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคล.
2.การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว.
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010717อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ