ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติราชการตามรับรองการปฎิบัติราชการกรมธนารักษ์และคำรับรองการ)ปฎิบัติราชการของสำนัก/กอง/กลุ่ม/กลุ่มงาน
ผู้แต่งคนที่ 1เตชวิทย์ ทุ้ยแป
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง352.8
เล่มที่ต-ร
หัวเรื่อง1.การปฏิบัติราชการ.
2.เตชวิทย์ ทุ้ยแป- -ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010718อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ