ชื่อเรื่องแนวทางการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ค้างชำระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สฎ.23
ผู้แต่งคนที่ 1วไลพรรณ สังครุธ
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง346.04
เล่มที่ว-น
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.
2.วไลพรรณ สังครุธ- -ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธนากรักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010722อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ