ชื่อเรื่องแนวทางการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ค้างชำระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สฎ.23 (ปากน้ำท่ากระจาย) ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้แต่งคนที่ 1วไลพรรณ สังครุธ
เลขเรียกPO001
เลขผู้แต่งว356น
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
2.ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
3.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติการ
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธนากรักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010722อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ