ชื่อเรื่องอนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เลขเรียก330.9593
เลขผู้แต่งศ578อ
หัวเรื่อง1.นโยบายการคลัง -- ไทย.
2.ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- การประชุม.
3.กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะเศรษฐกิจ.
4.กลุ่มประเทศอาเซียน -- การค้า.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า355 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010785อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ