ชื่อเรื่องการประสานราชการเพื่อสนันสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์
ผู้แต่งคนที่ 1ญาดา เปาริสาร
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.4
เล่มที่ญ-ก
หัวเรื่อง1.การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์.
2.ญาดา เปาริสาร- -ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010809อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ