ชื่อเรื่องกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ
ผู้แต่งคนที่ 1ขวัญศิริ พุ่มพฤกษ์
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.4
เล่มที่ข-ก
หัวเรื่อง1.กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้.
2.ขวัญศิริ พุ่มพฤกษ์- -ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า29 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010902อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ