ชื่อเรื่องการพัฒนาความรู้บุคลากรของสำนักประเมินราคาทรัพย์สินด้านการประเมินราคาทรัพย์สินเบื้องต้นตามหลักสากล
ผู้แต่งคนที่ 1วราภรณ์ เอื้ออาทร
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.4
เล่มที่ว-ก
หัวเรื่อง1.การพัฒนาบุคลากร.
2.วราภรณ์ เอื้ออาทร- -ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ปะเมินราคาทรัพย์สิน
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010944อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ