ชื่อเรื่องการปฎิบัติงานในหน้าที่งานประสานราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1สถาพร ศิวะบวร
เล่มที่3
หัวเรื่อง1.การปฏิบัติงาน.
2.สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน.
3.การประเมินบุคคล.
4.การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว.
5.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
010992อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ