ชื่อเรื่องเปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์ กระแสคน กระแสโลก เล่ม 5
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งส-ป
เลขมาตรฐานสากล9786165480628
หัวเรื่อง1.เปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ไอเดียสแควร์
ปีที่พิมพ์2553
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า143 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011004อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ