ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ผู้แต่งคนที่ 1ชูชาติ อัศวโรจน์
เลขเรียก346.02
เลขผู้แต่งช-ค
เลขมาตรฐานสากล9789742257378
หัวเรื่อง1.พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2553
ราคา400
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า395 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011025อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ