ชื่อเรื่อง93 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร
เลขเรียก353.7
เลขผู้แต่งก-ห
หัวเรื่อง1.กรมศิลปากร - - การบริหาร.
2.กรมศิลปากร - - ประวัติ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า143 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011032อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ