ชื่อเรื่องหมากเงาะก็ได้ เซาซะก็ดี
ผู้แต่งคนที่ 1ญาณธมโม
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งญ-ห
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.พระอาจารย์ญาณธมโม.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า93 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011043, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
011044, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ