ชื่อเรื่องคู่มือสื่อมวลชนงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขเรียก495.9
เลขผู้แต่งฝ-ค
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.พระราชพีธี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดงานพระราชพิธีพระทานเพลิงศพ...
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า125 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011045, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
011046, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ