ชื่อเรื่องธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
ผู้แต่งคนที่ 1พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งพ-ธ
เลขมาตรฐานสากล9748239004
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน.
2.พุทธศาสนา - - ประวัติ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2544
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า85 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011049อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ