ชื่อเรื่องตาลปัตร ฝีพระหัตถ์สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ผู้แต่งคนที่ 1สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งต227
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.ตาลปัตร.
2.เครื่องประกอบสมณศักดิ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า297 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011063, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
011946, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ