ชื่อเรื่องจาริกบุญ - จารึกธรรม
ผู้แต่งคนที่ 1พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งพ-จ
เลขมาตรฐานสากล9748239284
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
2.การปฎิบัติธรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า375 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011097อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ