ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรวิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
ผู้แต่งคนที่ 1กำธร นิมิตภัทร
เลขเรียก351.1
เลขผู้แต่งก-ค
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ - - การสอบ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ตำราทอง
ปีที่พิมพ์2537
ราคา200
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า133 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011109อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ