ชื่อเรื่องการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ผู้แต่งคนที่ 1ประสิทธิ์ สืบชนะ
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง346.4
เล่มที่ป-ก
หัวเรื่อง1.ด้านที่ราชพัสดุ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011114อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ