ชื่อเรื่องการจัดทำประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย แบบมุ่งเน้นผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2548-2550
ผู้แต่งคนที่ 1สุพัตรา ยุทธนากุล
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง332.2
เล่มที่ส-ก
หัวเรื่อง1.ด้านกษาปณ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011115อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ