ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการประเมินราคาทรัพย์สินภาครัฐ
ผู้แต่งคนที่ 1ประสิทธิ์ สืบชนะ
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง346.4
เล่มที่ป-ก
หัวเรื่อง1.การประเมิน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011116อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ