ชื่อเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : กรณีศึกษาของกรมธนารักษ์
ผู้แต่งคนที่ 1ยุพา จิรสุขานนท์
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง346.4
เล่มที่ย-ก
หัวเรื่อง1.การประเมิน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011117อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ