ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ต SQL
ผู้แต่งคนที่ 1สงกรานต์ ทองสว่าง
เลขเรียก005.7
เลขผู้แต่งส-ร
เลขมาตรฐานสากล9745343706
หัวเรื่อง1.ระบบฐานข้อมูล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2544
ราคา150
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า220 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011127อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ